Show More
 
 
 
 
הרחבה דירה ועיצוב פנים - יפו

בעלי דירות שחושבים קדימה, מרחיבים את דירותיהם בשיכונים המיועדים לפינוי-בינוי כדי לקבל תמורה משופרת מהקבלן. בינתיים, הפכנו דירות שיכון קטנות בתל אביב, הרצליה וחולון לדירות גן מורחבות ומעוצבות.