top of page

הוצאת היתר בנייה

במה כרוכה הוצאת היתר בניה 

אין ספק כי הוצאת היתר בניה היא תהליך מורכב, ולעיתים אנשים מהשורה מתקשים להבין את הפרוצדורה ודרישותיה השונות של וועדת התכנון והבנייה המקומית. משרדנו אמון על הגשת הבקשות ומכיר היטב ולעומק את עבודתן של הוועדות בדגש על עיריות באזור המרכז. כמו כן, משרדנו מציע שירות בדיקת זכויות חדשני שבו אנו מסבירים מה ניתן או לא ניתן לבנות בחלקה האמורה, ובאם יש צורך או כדאי בכלל להגיש בקשה להיתר בנייה במקרה זה.

 

כמה מילים על היתר בנייה ומשמעותו

חוק התכנון והבניה מגדיר את עבודות הבניה שמצריכות קבלת היתר ומתאר את הגופים המוסמכים לאשר עבודות בניה ואת תהליך התכנון והרישוי שבסופו מתקבל ההיתר. עד ליוני 2018, עבירה על חוק התכנון והבניה היתה עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר. כעבירה פלילית, חלה על עבירת בניה התיישנות של 7 שנים והיגררות ההליכים בבתי משפט גרמה לעבירות בניה רבות להפוך לקבועות ללא אפשרות הרשות להריסתן. החל מיוני 2018, עבירה על חוק התכנון והבניה הפכה לעבירה מנהלית. המשמעות היא שפקח הבניה שבעבר יכל רק לתעד את העבירה ולהעבירה לטיפול משפטי, מוסמך לתת קנס של עד 300 אלף ש"ח!

זאת בנוסף להליכים המשפטיים שנועדו להביא בסוף להריסת הבניה הלא חוקית.מכאן החשיבות העצומה של התייעצות עם אדריכל ובדיקת זכויות הבניה הקיימות.

 

אבל יש גם חדשות טובות - בינואר 2016 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק שהפך הרבה מהעבודות שבעבר היה נדרש היתר עבורן לעבודות מצומצמות הפטורות מהיתר וחייבות רק בחובת דיווח בדיעבד לאחר הבניה. הרעיון היה להוריד מהעומס המוטל על וועדות התכנון והבניה שנדרשות לאשר כל פרגולה ולפי החוק היבש, אפילו כל מתלה חיצוני למזגן. אך אליה וקוץ בה - אמנם הוקם אתר ומצגת יפים המדגימים ומסבירים מתי נדרש היתר ומתי קיים פטור, אך האחריות ממשיכה לרבוץ על כתפי המבקש התמים. אם יבנה פרגולה מחוץ לקווי ההקלה המותרת או מעל השטח המותר, או שלגג הפרגולה יהיה שיפוע או קירוי סנטף חס וחלילה, הפרגולה הופכת ללא חוקית, פקח יכול להטיל קנס ולדרוש הריסת הפרגולה.

כל עבודת בנייה משמעותית המוסיפה שטח לדירה דורשתנדרשת בהוצאת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה של העירייה או המועצה המקומית שבשטחה מצוי המגרש. מדובר בתהליך מורכב הדורש בקיאות, מקצועיות וגם אורח רוח, שיכול לארוך מספר חודשים ובמקרים מסוימים אף יותר משנה.

 

איך מוציאים היתר בנייה?

 

השלב הראשון הוא בהגשת בקשה לתיק מידע. מאז אותו תיקון 101, רק עורך בקשה יכול לבקש תיק מידע (אדריכל, מהנדס או הנדסאי). הבקשה צריכה לכלול מפת מדידה של החלקה אותה מכין מודד מוסמך, תמונות ותיאור מילולי וכמותי של הבניה שנבקש. מידענים בוועדה יקראו את התיאור, את השאלות הספציפיות אם קיימות, יפיצו את הבקשה לגורמים נוספים כמו חברת חשמל או רשות העתיקות, ובתום 45 ימי עבודה עורך הבקשה יקבל את המידע במערכת הממוחשבת "רישוי זמין" שהוקמה לצורך כך.

בשלב הזה ניתן להתחיל לתכנן את הבניה המבוקשת. במידה ומבוקשות הקלות, יש לפרסמן בעיתונים ושלטים מחוץ לנכס. יש ליידע ע"י חתימה או משלוח דואר את כל בעלי הזכויות בחלקה, להחתים קונסטרוקטור שיהיה מתכנן שלד הבניה וייקח אחריות הנדסית ולהשיג עוד אישורים שונים -מנהל מקרקעי ישראל, רשות העתיקות, מחלקת נכסים ועוד כיד הדמיון הטובה על הביורוקרטיה המקומית. את כל האישורים הללו עורך הבקשה מטעין למערכת הארצית ולוועדה יש 10 ימים לבדוק שכל המסמכים קיימים. לאחר מכן עוד 45 או 90 ימים לקיים "בקרה מרחבית" - בוחני התכניות יעבירו לעורך התכנית הערות, הוא יתקן וחוזר חלילה, עד שהבקשה תשובץ לוועדה. הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בה חברים בד"כ ראש העיר ו\או סגנו (מי מהם שעדיין לא נעצר…), חברי מועצה, מהנדס העיר, ראש אגף רישוי וכד'. עורך הבקשה או המבקש לא מוזמנים לוועדה, ומכאן חשיבות הכנת התכניות באופן ברור ומקצועי. במידה והחליטה הוועדה לאשר, הבקשה עוברת לשלב בקרת התכן, בו מוגשים חישובי המהנדס, עוד אישורים שבטרם ניתן אישור הוועדה חבל היה לבקשם (למשל אישור פיקוד העורף לממ"ד או אישור מעבדה שתבדוק את הבטון, ותשלומי השבחה ואגרות. רק אחרי התשלום, מופק היתר. כמעט סיימנו. עדיין אסור לבנות..

 עכשיו יש צורך להיקשר עם קבלן רשוי שיגדר את השטח, עוד כמה הצהרות וחתימות ומקבלים את "אישור תחילת העבודות". זהו, אפשר להתחיל לבנות.

לפרטים נוספים בנושא ולקבלת שירותינו, התקשרו אלינו בטלפון 073-3742721.

bottom of page